ვორკშოპი

ინოვაციური განათლების ცენტრი გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურსა (DAAD) და გერმანული ენის მასწავლებელთა ასოციაციასთან ერთად ატარებს ერთდღიან ვორკშოპს უმაღლესი სკოლის მასწავლებლებისათვის თემაზე “გენდერი და მრავალფეროვნება გერმანული ენის გაკვეთილზე”.

Facebook