კონტაქტი

მისამართი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქ.ჩოლოყაშვილის 3/5. ოთახი E 222. 

0162 თბილისი

ელფოსტა: ierc@iliauni.edu.ge