„ახალი სკოლის” მოდელის პრეზენტაცია და დისკუსია

🔵10 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინოვაციური განათლების კვლევითი ცენტრის ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტთან, რომელმაც წარმოადგინა „ახალი სკოლის“ მოდელი.

პრეზენტაციაზე მოხსენებებით წარდგნენ:

  • ნიკოლოზ სილაგაძე – „რა არის ახალი ახალი სკოლის მოდელში“;
  • თამარ ჯაყელი – „ახალი სკოლის მოდელი და კონსტრუქტივისტული პედაგოგიკა“;
  • სანდრო ასათიანი – „ტექნოლოგიები, როგორც ინსტრუმენტი სწავლა-სწავლების პროცესში“;
  • ია აფთარაშვილი – „მოსწავლეზე ორიენტირებული შეფასება“’.

📖მოდელის ავტორთა აზრით, „ახალი სკოლის“ მოდელი, როგორც განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ნაწილი, ეფუძნება მოსწავლეზე ორიენტირებულ, კონსტრუქტივისტულ საგანმანათლებლო პრინციპებს და ემსახურება, უპირველეს ყოვლისა, სკოლების ავტონომიურობის ხარისხის გაზრდას.

🔔საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა გასცნობოდა მოდელის დანერგვის დასაბუთებას, თეორიულ ჩარჩოსა და, ასევე, მიმდინარე კვლევის დიზაინს.

🔶შეხვედრას, რომელმაც დიდი ინტერესი გამოიწვია, დაესწრნენ უნივერსიტეტის პედაგოგები, სტუდენტები, მასწავლებლები, განათლების მკვლევრები და სხვა დაინტერესებული პირები.

🔻დისკუსია შეხვედრის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, იყო რადგან მონაწილეებმა დასვეს კრიტიკული კითხვები ,,ახალი სკოლის“ მოდელთან დაკავშირებით.

❗️ ინოვაციური განათლების კვლევითი ცენტრი 2020 წელს გააგრძელებს შეხვედრებს აქტუალურ საკითხებზე განათლების სისტემით დაინტერესებული პირებისთვის.

შეხვედრა ჩატარდა 10 დეკემბერს, 13:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, G 106 აუდიტორია (ქ. ჩოლოყაშვილის ქ. N3/5).